Disclaimer

Het doel van deze website is aandacht te schenken aan integraal holistische massagetherapie. Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden en is in geen enkel geval een medisch advies.


Larimar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

Men is niet gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website.

Larimar besteedt uiterste zorg aan de inhoud van deze website, echter, onjuistheden of onvolledigheden zijn niet altijd te vermijden. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande aankondiging, gewijzigd worden.
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en Larimar kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Larimar garandeert niet een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Larimar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.

De teksten op deze website zijn geschreven door Bianca Bahre, integraal holistisch massagetherapeut en voetreflextherapeut bij Larimar. Niets van deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Larimar. Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing.

Scroll to Top